Ska man välja diesel- eller bensinbil?

Är det läge att skaffa ny bil? Då är det säkerligen mycket att tänka. En fråga som brukar dyka upp är om man skall välja bensin- eller dieseldriven bil. För ett par år sedan så var nog valet ganska enkelt – då dominerade nämligen bensindrivna bilar. Men nu har det skett ett skifte som innebär att majoriteten (över 60 %) av nybilsförsäljningen utgörs av ”dieslar”. Andelen Etanol- och gasbilar utgörs av ca 1 %. Resten utgörs av bensinbilar.

Så vad blir då bäst för just dig? Svaret på den frågan är helt individuell och beror på förutsättningar såsom hur mycket bilen kommer köras, om det är tjänstebil och om det är en ny eller begagnad bil.

Bensindrivna bilar

De senaste åren har bensindrivna bilar blivit något populärare vilket framförallt beror på att de är något billigare i inköp jämfört med dieselbilar. Dessutom har utvecklingen av bensinmotorer gått fram vilket gjort att de blivit snålare. Jämfört med diesel är även skatten något lägre på bensinbilar. Nackdelen med bensinmotorer kontra dieselmotorer är att de inte är lika vridstarka.

Sammanfattning bensindrivna bilar

+ Lägre inköpspris, skatt samt värdeminskning
+ Tysta samt vibrationsfria motorer
– Inte lika stark vridstyrka

Dieseldrivna bilar

Diesel eller bensin?

Diesel eller bensin? Det beror främst på hur mycket man kör med bilen.

Dieselmotorer har egenskaper såsom låga varvtal, högt vridmoment, god bränsleekonomi samt ett visst buller vid tomgång. Utsläppen av koldioxid blir generellt sett lägre på diselbilar jämför med bensindrivna vilket är bra för miljön. Det som är dåligt för miljön är å andra sidan att kvävedioxidutsläppen blir högre. Tittar man på den ekonomiska aspekten i jämförelsen så kan man säga att dieselbilar vinner på effektivare bränsleförbrukning men förlorar på högre bilskatt samt högre bränslepris. Har man en dieselbil som är äldre än 2005 så är skatten extra hög. Dessa bör därför undvikas. Nyare bilar har ett annat skattesystem som bygger på hur mycket bränsle bilen drar, och detta gör i regel att skatten blir lägre och dessa bilar blir därför mer eftertraktade samt dyrare i inköp.

Vad är det då som talar för dieselbilen ur ett ekonomiskt perspektiv? Svaret är hur mycket man kör med bilen. Ju mer man kör desto mer ekonomiskt blir det med dieselbil eftersom bränsleförbrukningen är lägre än bensinmotorn. Kör man 1500 mil eller mer per år så brukar man kunna räkna hem den högre skatten och det högre inköpspriset.

Sammanfattning dieseldrivna bilar

+ Lägre bränsleförbrukning vilket ger lägre kostnad om man kör mycket
– Inköpspriset på bilen är högre, vilket ibland kan vara motiverat