ta ut pengar eller låna

Vilka lånealternativ finns det för dig med dålig kredit?

Det kan vara utmanande att få ordning på sin ekonomi när man har lågt kreditvärde och obetalda skulder. Att leva med dåligt kreditvärde är inte enkelt och kan göra det svårare att teckna hyreskontrakt, handla på avbetalning och ta lån.

Sms-lånet är oftast det lättaste lånet att få trots dålig kreditvärdighet. Trots kontroverserna kring sms-lån kan det vara ett rimligt alternativ för dem som verkligen behöver pengar för att lösa en akut situation. Många undviker dock enklare sms lån på grund av de höga räntekostnaderna. I denna artikel ska vi titta närmare på alternativ till sms-lån för dem med dålig kredit.

Kreditföreningar

Kreditföreningar skiljer sig från traditionella banker genom att medlemmarna själva är ägare till föreningen. Det innebär att det finns övergripande ekonomiska och sociala mål som alla strävar efter. Vissa kreditföreningar är mer benägna att överväga låneansökningar från personer med lågt kreditvärde jämfört med banker och andra kreditinstitut. Kreditföreningar tar hänsyn till situationen som helhet, snarare än att bara fokusera på kreditvärdet.

Att bli medlem i en kreditförening ger inte bara tillgång till potentiella lån utan också möjligheten att dra nytta av andra ekonomiska och sociala tjänster samt gemenskapsresurser. Vissa kreditföreningar främjar även ekonomisk utbildning för att hjälpa medlemmarna med kunskap som leder till långsiktig finansiell framgång och stabilitet.

Långivare som specialiserar sig på dålig kredit

 Vissa långivare fokuserar specifikt på att hjälpa dem med dålig kredit att kunna ta lån. Liksom kreditföreningar tittar dessa långivare på mer än bara kreditvärdet vid sin bedömning.

De kan lägga större vikt vid nuvarande inkomst eller anställning. Många med dålig kredit kan ha ordnat upp sin ekonomi i övrigt, men betalningsanmärkningarna sitter fortfarande kvar, vilket kan vara tillräckligt för att inte bli beviljad ett lån hos en traditionell bank eller långivare.

Innan du accepterar ett lån från en av dessa specialiserade långivare, se till att läsa avtal och villkor noggrant. Det sista du vill är att ådra dig ytterligare skulder som är svåra att hantera och betala tillbaka. Jämför alltid olika långivare och villkor innan du tar ett beslut. Genom att ta dig tid att jämföra kan du ofta minska de totala kostnaderna eller hitta lån som är mer fördelaktiga på andra sätt för din ekonomi.

Säkerhetslån

Om du äger tillgångar som bil, fastighet eller andra värdefulla ägodelar kan du ibland ansöka om privatlån med säkerhet, trots ett lågt kreditvärde. Ett säkerhetslån är mindre riskfyllt för banken, vilket gör dem mer benägna att godkänna ett lån trots lägre kreditvärdighet.

Om du skulle stöta på problem med återbetalningen av skulden har banken rätt att beslagta det som du ställt som säkerhet för lånet.

Detta kan vara tungt för låntagaren, men beroende på vilken typ av säkerhet som används kan det vara att föredra framför en skuldsituation som är svår att ta sig ur. Det är viktigt att noggrant överväga säkerhetslån och göra detaljerade kalkyler för hur återbetalningen kommer att ske.

Se till att ha en buffert eller en nödfond så att du kan hantera att betala tillbaka skulden även om oförutsedda utgifter uppstår. Som vanligt, jämför olika långivare och räntor innan du accepterar ett avtal. Många kreditgivare erbjuder säkerhetslån, så det kan finnas många konkurrenter att jämföra.

Använd en medsökande för privatlån

En strategi för att öka chanserna att få ett lån med lågt kreditvärde är att ansöka om lånet tillsammans med en medsökande. En medsökande är en person som är villig att ta på sig ett delat ansvar för lånet.

Det innebär att om du, som huvudlåntagare, inte kan betala skulden hjälper medsökanden dig med detta. Innan ni ansöker om ett lån tillsammans bör det finnas en tydlig återbetalningsplan.

Att ha en medsökande minskar inte huvudlåntagarens ansvar för återbetalningen. Båda är lika ansvariga för lånet och riskerar att sänka sitt kreditvärde om återbetalningen missköts.

Om den ena parten har lågt kreditvärde ställs det högre krav på den medsökande. För att lånet ska godkännas kan det krävas relativt högt kreditvärde, god inkomst, inga betalningsanmärkningar och en positiv betalhistorik.

Budgetrådgivning och kreditreparation

Om du överväger att ansöka om ett sms-lån eller andra lånealternativ kan det finnas ett grundläggande problem som måste adresseras. Låga kreditvärden är ofta tecken på bristande kunskap om privatekonomi, bristande ansvar när det gäller att betala av skulder eller oförmåga att budgetera och göra prioriteringar i sin ekonomi.

Kontakta budget- och skuldrådgivningen i din kommun och utnyttja deras kostnadsfria konsultation om budget och ekonomisk planering. Genom att omfördela dina utgifter, göra andra prioriteringar eller minska onödiga utgifter kanske du har tillräckligt med pengar över varje månad så att ett extra lån inte blir nödvändigt.

Att skapa och följa en budget är inte enkelt och kräver uppoffringar och disciplin. Om du aldrig har gjort det tidigare har du mycket att lära för att få det rätt. Därför är det viktigt att be om hjälp om du inte får den ekonomiska vardagen att gå ihop.